De campagne

Iedereen verdient een plek in deze maatschappij.

Daarom ondersteunt deze campagne mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel hen te matchen met sociale werkgevers.
Deze campagne zet zich actief in om werkgevers te stimuleren sociaal te ondernemen en kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door middel van deze campagne kunnen werkzoekenden met al hun mogelijkheden en competenties zichzelf presenteren en worden zij bij werkgevers onder de aandacht gebracht. Zo wordt er een realistisch beeld gecreëerd bij werkgevers over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal Ondernemen

Sociaal ondernemen betekent maatschappelijke meerwaarde creëren. Sociale ondernemingen bieden kansen aan mensen die een rugzakje hebben. Mensen voor wie het lastiger is om mee te kunnen doen in de samenleving. Hen een kans bieden geeft ze de mogelijkheid weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Leven doen we samen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Een campagne in Twente en omstreken!